W dniu 23 czerwca 2018 roku członkowie gliwickiej komórki Fundacji Pro – Prawo do Życia pikietowali przed Szpitalem Wielospecjalistycznym przy ul. Kościuszki 1 w obronie mordowanych nienarodzonych dzieci.

Akcję uważamy za bardzo udaną. Spotkała się ona z reakcją tak pozytywną, jak i negatywną wśród przechodzących oraz przejeżdżających obok nas mieszkańców miasta.

Pragniemy podziękować patrolowi Policji za szybką interwencję, umożliwiającą dalszą kontynuację naszej pikiety bez zbędnych zakłóceń.

Wszystkich chętnych, zainteresowanych obroną nienarodzonych dzieci, prosimy o  kontakt i zapraszamy do współpracy.

Tomasz Jazłowski – Z-ca koordynatora Komórki Gliwice