Całkiem niedawno zachęcaliśmy do podpisania petycji do Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła o odwołanie Stanisława Radowickiego, Krajowego Konsultanta w dziedzinie ginekologii i położnictwa. Za jego kadencji drastycznie wzrosła ilość dokonywanych w polskich szpitalach aborcji. Mało tego, kłamał że nie wie nic o o przypadkach urodzeń żywych noworodków  w wyniku aborcji. Natomiast w  roku 2016, komentując żywe urodzenie dziecka i pozostawienie go na śmierć przez personel w szpitalu Świętej Rodziny, stwierdził, że wszystko zostało wykonane zgodnie z obowiązującymi procedurami.

Petycję podpisało ponad 4 tysiące osób i okazała się być społecznym sukcesem! Minister Zdrowia odwołał prof. Radowickiego i zastąpił go prof. Krzysztofem Czajkowskim. Czy nowy Krajowy Konsultant w dziedzinie ginekologii i położnictwa okaże się być bardziej ludzki dla nienarodzonych dzieci? Z pewnością będziemy to monitorować.

Karolina Jurkowska – wolontariuszka w Fundacji Pro-Prawo do Życia